FC2ブログ
byゆりたん
  • Comment:0

"Splatoon 2" Festival specification changed drastically, New Buki "Betchu collection" added

maxresdefault-7.jpg
“Nintendo dairekuto 2018. 9. 14” De kōkai sa reta shin eizōde wa, wafū no shin sutēji ga tōjō. Josei bōkaru to dansei no rappu ga karamiau shin BGM to tomoni, terebibangu no ōpuningu no yō ni, sutaffu kurejitto-fū no tekisuto-iri de shin yōso ga shōkai sa reta (eizō no shime ni wa, teikyō kurejitto mo). Shin buki to shite wa, monotōn no betchūkorekushon (shōsai wa kōjutsu) ni, pikopikohanmā no yōna ōgata no buki (rōrādarou ka) ga tōjō. Sono hoka, shakashaka to Sheiku suru sabū~epon ya, tobiagatte inku no tama o ōkiku neriageta nochi ni, aite ni hassha suru supesharuu~epon mo mi rareta. Shashin nado no shōsai wa kaki no kiji o goran itadakitai. In the new video released at "Nintendo Direct 2018.9.14", a Japanese style new stage appeared. Along with a new BGM where female vocals and men's lap intertwine, new elements were introduced with staff credit-like text as well as opening of a TV program (offering credits also to tighten the video). As a new buki, a large buki (like a roller) like Pico Pico Hammer appeared on the monotone Betu collection (details will be described later). Besides that, we also saw a special weapon to shoot to the opponent, after sub-weapons to shake with Shakashaka, and after jumping up and kneading up the balls of ink greatly. For details of photos etc, please see the following articles.
スポンサーサイトComments 0

There are no comments yet.